روانشناسی

اجتماعی، سیاسی، مذهبی

چهارشنبه 26 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 09:16 ب.ظ

12 دروغ که دیگر به خود نگویید(2)


بسم الله الرحمن الرحیم


3)افرادی هستند که مرا آزار می دهند.

زندگی کوتاه است. مراقب خودت باش. اگر کسانی هستند که دائما آزارت می دهند باید آنقدر برای خودت ارزش قائل باشی که آن ها را ترک کنی . ممکن است در ابتدا ضربه بخوری ولی درست خواهد شد . گاهی دوری گزیدن نه تنها نشانه ضعف نیست  بلکه نشانه ی نهایت قدرت است. دور نشده ای که دیگران ارزشت را بدانند ،از آن ها دور شده ای چون سرانجام خودت ارزش خودت را دانسته ای.

 

4) ناکامی هایت همه اتلاف وقت بوده اند.

 افرادی هستند که در زندگی تو نگنجیده اند،اما هیچ کدام از آن ارتباطات اتلاف وقت نبوده . اگر آن چه می خواسته ای از آن ها به دست نیاورده ای در عوض آن چه می خواسته ای را به تو آموخته اند.دوستا نمان را از دست نمی دهیم فقط کم کم یاد        می گیریم که چه کسی به دردمان می خورند. هرگز کسی را وادار نکن که جایی برایت  در زندگی اش باز کند چون اگر ارزشت را بداند خودش مطمئنا این کار را خواهد کرد.به خاطر داشته باش وقتی شرایط خوب است دوستان تو را می شناسند و هنگامی که اوضاع ناجور می شود این تو هستی که دوستان واقعی ات را می شناسی.