روانشناسی

اجتماعی، سیاسی، مذهبی

 

اگر نسبت به موهبت زنده بودن و فرصت یادگیری و رشد ،شکرگزار باشید روز موفقیت آمیزی خواهد بود. 

     

 

 

 

هر گاه متوجه می شوید که فکر می کنید ((روز بد)) ،یا(( ساعت بد )) ی دارید متوقف شوید واز خود بپرسید :   

 

 

((امروز چه چیز یاد  می گیرم؟ ))   

 

 

 ((امروز چقدر رشد می کنم؟))    

 

 

وقتی یاد بگیرید خود را دوست بدارید    

 

 

از چشم خداوند به خود نگاه می کنید.   

 

 

اثر:باربارا دی آنجلس