روانشناسی

اجتماعی، سیاسی، مذهبی

روز دختر مبارک

بسم الله الرحمن الرحیم0176s


مرغ دلم راهی قم می شود
در حرم امن تو گم می شود
عمه سادات سلام علیک
روح عبادات سلام علیک
کوثر نوری به کویر قمی
آب حیات دل این مردمی
عمه سادات بگو کیستی ؟
فاطمه یا زینب ثانیستی
از سفر کرب وبلا آمدی
یا که به دیدار رضا آمدی