روانشناسی

اجتماعی، سیاسی، مذهبی


                                                            بسم الله الرحمن الرحیم


در اقدامی عجیب ایران با اجازه مشروط امام خامنه ای یک قرارداد کشاورزی با اسرائیل منعقد کرد. . .. . قراره با سجیل انجا را شخم بزنیم


12_8708220765_L600