روانشناسی

اجتماعی، سیاسی، مذهبی

جمعه 18 بهمن‌ماه سال 1392 ساعت 10:58 ق.ظ

به کوری هرکس که این ملت را ذلیل می خواهد....


 

                                                         بسم الله الرحمن الرحیمافسران - به کوری هرکس که این ملت را ذلیل می خواهد....


افسران - به کوری هرکس که این ملت را ذلیل می خواهد....    افسران - به کوری هرکس که این ملت را ذلیل می خواهد....