X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

روانشناسی

اجتماعی، سیاسی، مذهبی

چهارشنبه 25 دی‌ماه سال 1392 ساعت 08:57 ب.ظ

اعتدال یعنی ......


 
                                                                    بسم الله الرحمن الرحیم


افسران - اعتدال یعنی ......

اعتــدال یعنی هم میتوان مدام دم از مقام معظم رهبری زد و هم میتوان به آمریکا خوشبین بود و حتی بدون اجازه رهبری با رییس آمریکا مذاکره تلفنی کرد.

اعتــدال یعنی هم میتوان هنگام رفتن برای مذاکرات،داخل هواپیما زیارت عاشورا خواند و هم میتوان پای میز مذاکره از موضع حق خود عقب نشینی کرد و بخشی از فناوری خود را تعطیل کرد.

اعتــدال یعنی میشود در مذاکره چیز دیگری گفت و در نامه به رهبری چیز دیگری مرقوم کرد.

اعتــدال یعنی هم میتوان به صورت هفتگی از خانواده های شهداء سرکشی و تجلیل کرد و هم میتوان وصیت شهداء را نادیده انگاشت.

اعتــدال یعنی هم میتوان با آمریکا دشمن بود و هم میتوان رییس جمهور آمریکا را مودب و باهوش دانست.

اعتــدال یعنی هم باید چرخه سوخت هسته ای بچرخد و هم چرخ صنعت و کارخانجات،و اگر دومی نچرخید، همان بهتر که اولی هم نچرخد!!

اعتــدال یعنی هم قدرت مردمی ما زیاد است و هم قدرت نظامی آمریکا به طوری که می تواند با یک بمب ،سیستم دفاعی ما را از کار بیندازد.

اعتــدال یعنی مردم باید به ما رای بدهند ولی ما باید نامه های درخواست آنها را مچاله کنیم و به دور بیندازیم

اعتــدال یعنی هم میتوان حقوقدان بود و هم میتوان به دیگران اتهام زد.

اعتــدال یعنی هم میتوان علیه سرهنگها حرف زد و هم میتوان توسط ژنرالها ،گروهبانها را قلع و قمع کرد.

اعتــدال یعنی هم میتوان در جمع سرهنگها از آنها تعریف کرد و هم میتوان پروژ های بزرگ را از آنان گرفت و به آقا زاده ها داد.

اعتــدال یعنی هم میتوان به تغییرات اتوبوسی دولتهای قبل اعتراض کرد و هم میتوان در دوره خود ،مسئولان را به طور قطاری تغییر داد.

اعتــدال یعنی هم میتوان برای کسب رای اعتماد از فتنه تبری جست و هم میتوان دست اندرکاران فتنه را به عرصه حاکمیت بازگرداند و به آنان مسئولیت داد.

اعتــدال یعنی هم میتوان دولت گذشته را به امنیتی کردن فضای فرهنگ و هنر و ورزش متهم کرد،و هم میتوان بخش اعظم کابینه خود را به کسانی اختصاص داد که دارای سابقه کار امنیتی و اطلاعاتی هستند.
اعتدال یعنی هم میتوان بسیجی بود و هم میتوان سبزکی بود.