روانشناسی

اجتماعی، سیاسی، مذهبی

سه‌شنبه 12 شهریور‌ماه سال 1392 ساعت 08:45 ب.ظ

تنها جایی که شیعه ندارد


                                                                         بسم الله الرحمن الرحیم


دو وهابی موقع سوارشدن به هواپیما متوجه شدن یکی از مسافران شیعه ست . . .

قرارگذاشتن که اذیتش کنن؛اولی به دومی گفت:میخواستم تعطیلات برم لبنان؛اماشنیدم اونجاشیعه زندگی


میکنه؛پیشنهادشناسنامه بحرینی به من شد اما نپذیرفتم؛چون اکثریت شیعه هستن . . .


فکر کردم برم عراق شنیدم که عراق هم پرازشیعه است؛رفیقش گفت:خب چرانرفتی اروپا?? گفت:اونجاهم تشیع منتشر شده


توخیابونا؛ هرجا بری بهشون برمیخوری. . .


همینطور ادامه دادن تا خشم این مسافر شیعه رو در بیارن؛ مسافر شیعه هم با کمال خونسردی بشون روکرد وگفت: چرا به


جهنم سفر نمیکنی ؟ شنیدم اونجا تنها جاییست که شیعه ندارد !!!

                                    افسران - تنها جایی که شیعه ندارد