X
تبلیغات
رایتل

روانشناسی

اجتماعی، سیاسی، مذهبی

پنج‌شنبه 7 شهریور‌ماه سال 1392 ساعت 07:43 ب.ظ

"کــــودکــان " را بـــه پنــــج دلیــــل دوســــت دارمــــ :


                                                                    بسم الله الرحمن الرحیم


افسران -پیـــــ ـــــــامبــــر گــــرامـــی اســـلامـــ(ص)فـــــرمــــودنــــد:

کــــودکــان را بـــه پنــــج دلیــــل دوســــت دارمــــ :

1- "گــــ ـــــــریــــه مــــی کننــــد" چـــرا کـــه چشمــــان گــــریــان کـلیـــد بهشـــت اســـت

2- "قهــــ ـــر مـــــی کننـــد" ولـــــی زود آشتــــی میـکننـــد چــــرا کـه دلـی "بــی کینــه" دارنـــد

3- "چـــــــ ـــــــیزی را زود خـــــراب میکننـــد" چـــــون "دلبستگــــی" بــه دنیـــا نــدارنـــد

4- "بـــا خــــ ـــــــاک بـازی مـــــی کــــنند" چـ ــــون "غـــ ـــــرور" نــــدارنـــد

5- "هــــ ــــــر چــــ ـــــــه دارنــــ ــــد مــــی خــ ــــورنـــد" چــــون غـــمــــ فــــردا نـــدارنـــد


( اصـول کـافــی 6/50)