X
تبلیغات
رایتل

روانشناسی

اجتماعی، سیاسی، مذهبی

پنج‌شنبه 11 شهریور‌ماه سال 1389 ساعت 11:41 ق.ظ

راز اول

راز اول : هر آنچه برای  شاد بودن نیاز دارید در درون خود شماست

راز اول : هر آنچه برای  شاد بودن نیاز دارید در درون خود شماست

هیچ چیز جز خودتان نمی تواند برای شما آرامش بیاورد.وقتی هر روز را در حالی از سر می گذرانید که  انتظار دارید چیزی که در بیرون از شما در حال اتفاق است خوشحالتان کند

ترتیبی می دهید تا با شکست ملاقات کنید

ترتیبی می دهید تا با در ماندگی رو به رو شوید

شما خود را قربانی شرایطی می کنید که در کنترل شما نیست

و برای احساس شادی و رضایت وابسته دیگران می شوید.

همه درد  و رنج ها ا زوابستگی به چیزی ناشی می شود که ناگزیر همیشه در حال  دگرگونی است . هنگامی که وقت و انرژی خود را صرف این می کنیم که هر چیز در بیرون از ما بی نقص باشد ،نیرو یخود را در جهت نادرست متمرکز کرده ایم.

زندگی کردن از درون به بیرون جریان دارد.  اگر شاد باشید ،به خاطر آن چیزیست که در درون شما اتفاق  می افتد.اگر غمگین باشید به خاطر آن چیزی است که در درون شما اتفاق می افتد  دنیای شما کاملا در درون شما جریان دارد.

این تعبیر شما  آن را تجربه ای مثبت یا منفی می سازد

همه واگنش های شما به زندگی در درون واقع می شود

شادی تصمیمی است که شما می گیرید تا وضعیتی را به طریقی خاص تجربه کنید.

این چیزی نیست که از بیرون به شما ارزانی شود بلکه از درون به  بیرون می آید.

شما کسی هستید که نسبت به آنچه تجربه می کنید تصمیم می گیرید که شاد یا غمگین باشید.

شما کسی هستید با بالاترین قدرت که می توانید زندگی خود را تحت تاثیر بگیریدهیچ چیز بدون اجازه شما نمی تواند شما را شاد یا بالعکس  غمگینتان کند.به این طریق بهشت خود یا دوزخ خود را به وجود  می آورید ضایت خود   یا در ماندگی خود را ،لحظه به لحظه

شما با وابسته کردن شادمانی تان به دیگران و یا با کوشش کردن برای کامل کردن امور در بیرون خود را از شادی محروم  می کنیدنمی توانید از سیل پیشگیری کنید .اما می توانید یاد بگیرید کشتی بسازید

آدم خردمند شادی را جلوی پایش می کارد